Object

Title: Kalendarium Liturgicum Dioecesium Luceoriensis et Żytomiriensis nec non Ecclesiarum per Podoliam [...] Anno Domini ... Servandum

Alternative title:

Liturgičeskij Kalendar' Lucko-Žitomirskoj Eparhii i Kostelov Podol'skoj Gub[ernii] [...] na ... God ; Kalendarium Liturgicum Dioecesium Luceoriensis et Żytomiriensis nec non Camenecensis 1914

Contributor:

Ecclesia Catholica. Diecezja Łucka ; Ecclesia Catholica. Diecezja Żytomierska

Description:

Rocz. ; Pierwszy znany rocz. 1889 (wyd. 1888) ; Ostatni znany rocz.: 1914 ; Współwyd. z: Dioeceses Luceoriensis et Żytomiriensis nec non Ecclesiae per Podoliam Anno ...

Place of publishing:

Żytomiria

Digitisation sponsor:

„Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Publisher:

Officina Typographica Successorum S. Brodowicz

Date issued:

[18uu-19uu]

Format:

application/octet-stream

Extent:

18 cm

Call number:

V-1501

Bibliographic citation:

Bibliografia katolickich czasopism religijnych w Polsce 1918-1944 / oprac. i red. Zygmunt Zieliński. - Lublin 1981, poz. 162

Language:

lat ; Tekst gł. w jęz. łac., a także w jęz. pol. i ukr.

Is version of:

Oryginał drukowany

Replaces:

Directorium Officii Divini ac Missarum ad Usum Dioecesis Luceoriensis pro Anno Domini ...

Is replaced by:

Kalendarium Liturgicum in Usum Dioecesis Luceoriensis [...] A. D. ... Servandum

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Domena publiczna (Public domain)

Rights holder:

-

Digitisation:

Oddział Reprografii i Digitalizacji Zbiorów BU KUL

Location of original object:

10000 - Biblioteka Uniwersytecka KUL

VTLS_035:

xx003268706

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information