Object

Title: Dioeceses Luceoriensis et Żytomiriensis nec non Ecclesiae per Podoliam Anno ...

Alternative title:

Rimsko-Katoličeskaâ Ierarhiâ v Rosijskoj Imperii i v Carstvě Pol'skom i Spisok Světskomu i Monašestvuûŝemu Duhovenstvu v Lucko-Žitomirskoj Eparhii i v Podol'skoj Guvernii na ... God 1889 [1888]-1910 ; Elenchus Omnium Ecclesiarum et Universi Cleri Diecesium Luceoriensis et Żytomiriensis nec non Camenecensis Anno Domini ... 1910 ; Elenchus Omnium Ecclesiarum et Universi Cleri Dioecesium Luceoriensis et Żytomiriensis nec non Camenecensis Anno Domini ... 1914 ; Elenchus Venerabilis Cleri Saecularis et Regularis Dioecesium Luceoriensis et Żytomiriensis Anno Domini ... 1920

Contributor:

Ecclesia Catholica. Diecezja Łucka ; Ecclesia Catholica. Diecezja Żytomierska

Description:

Rocz. ; Miejsce wyd. i wyd. na podst s. tyt. poz. współwyd. ; Częste zmiany formatu ; Pierwszy znany rocz.: 1889 [1888] ; Ostatni rocz.: 1925 ; Współwyd. z: Kalendarium Liturgicum Dioecesium Luceoriensis et Żytomiriensis nec non Ecclesiarum per Podoliam [...] Anno Domini ... Servandum

Place of publishing:

[Żytomiria]

Digitisation sponsor:

„Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Publisher:

[Officina Typographica Successorum S. Brodowicz]

Date issued:

[1888-1925]

Format:

application/octet-stream

Extent:

18 cm

Call number:

V-1501A

Bibliographic citation:

Bibliografia katolickich czasopism religijnych w Polsce 1918-1944 / oprac. i red. Zygmunt Zieliński. - Lublin 1981, poz. 162

Language:

lat ; Tekst w jęz. łac. i ros.

Is version of:

Oryginał drukowany

Replaces:

Elenchus Cleri Secularis Dioeceseos Luceoriensis et Żytomiriensis Ordine Alphabetico Confectus

Is replaced by:

Elenchus ecclesiarum et Venerabilis Cleri Saecularis et Regularis Dioecesis Luceoriensis pro Anno Domini ...

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Domena publiczna (Public domain)

Rights holder:

-

Digitisation:

Oddział Reprografii i Digitalizacji Zbiorów BU KUL

Location of original object:

10000 - Biblioteka Uniwersytecka KUL

VTLS_035:

xx003270578

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information