Object

Title: Catalogus Ordinis S. Basilii Magni Reformationis Dobromiliensis sub Regimine PP. Soc. Iesu Anno ...

Alternative title:

Catalogus Ordinis S[ancti] Basilii Magni Reformationis Dobromiliensis sub Regimine P[atrum] Soc[ietatis] Iesu Anno ... ; Catalogus Ordinis S. Basilii Magni in Galicia 1902 ; Catalogus Ordinis S. Basilii Magni Reformationis Dobromiliensis sub Regimine PP. Soc. Iesu Ineunte Anno ... ; Catalogus Ordinis S. Basilii Magni Anno ... 1905 ; Catalogus Ordinis S. Basilii Magni Congregationis Ruthenae SS. Salvatoris in Annum ... 1909 (wyd. 1908) ; Catalogus Ordinis S. Basilii Magni Congregationis Ruthenae SS. Salvatoris in Galicia 1909 (wyd. 1908) ; Catalogus Ordinis S. Basilii Magni Congregationis Ruthenae SS. Salvatoris in Galicia (tempore belli) 1917 (wyd. 1916)

Contributor:

Drukarnia "Czasu" (Kraków) ; Ordo Sancti Basilii Magni

Description:

Rocz. ; Od rocz. 1896 m. wyd.: Żółkievia; ex typographia PP. Basilianorum ; Pierwszy znany rocz.: 1894 ; Ostatni znany rocz.: 1926

Place of publishing:

Cracovia

Digitisation sponsor:

„Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Publisher:

ex typographia ephemeridum "Czas" Fr. Kluczycki et soc.

Date issued:

18uu-19uu

Format:

application/octet-stream

Extent:

24 cm

Call number:

V-1217

Bibliographic citation:

Bibliografia katolickich czasopism religijnych w Polsce 1918-1944 / oprac. i red. Zygmunt Zieliński. - Lublin 1981, poz. 54 ; Katalog rubrycel i schematyzmów zakonów męskich i żeńskich [...] / Edyta Chomentowska [w:] Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne [...]. T. 100. - Lublin, 2013, s. 83-85

Language:

lat

Is version of:

Oryginał drukowany

Replaces:

Šimatism Čestnago Duhovstva Čina Sv. Vasiliâ V. v Galicii na God ...

Is replaced by:

Catalogus Provinciae SS. Salvatoris Ordinis Basiliani S-ti Iosaphat Ineunte Anno ...

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Domena publiczna (Public domain)

Rights holder:

-

Digitisation:

Oddział Reprografii i Digitalizacji Zbiorów BU KUL

Location of original object:

10000 - Biblioteka Uniwersytecka KUL

VTLS_035:

xx003289637

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information