Object

Title: Gazeta Literacka / [red. nacz. i wyd. Jerzy Braun, red. odp. Witold Zechenter]

Contributor:

Zechenter, Witold (1904-1978). Red. ; Braun, Jerzy (1901-1975). Wyd. ; Gałuszka, Józef Aleksander (1893-1939). Red. ; Związek Zawodowy Literatów Polskich Oddział (Kraków) ; Grupa XY

Description:

Mies., 1931-1934 ; Dwutyg., 1926-1927 ; R. 1, nr 1 (1 lutego 1926)-R. 5, nr 9/10 (czerw./lip. 1934) ; Od R.3, nr 1 (1 paźdz. 1931) format 21 cm ; red. odp. Józef Aleksander Gałuszka ; Od R.2, nr 1=22 (1 stycz. 1927) zasięg: Warszawa, Kraków, Lwów ; Po 1 sierpnia 1927, 4-letnia przerwa wydawnicza ; po wznowieniu w październiku 1931zasięg wyłącznie regionalny ; Od R.3, nr 1 (1 paźdz. 1931) / Związek Zawodowy Literatów Polskich w Krakowie ; od R.5, nr 1 (paźdz. 1933) / organ Grupy XY

Abstract:

Przeciw liberalizmowi ekipy rządowej sanacji; odnowiona pod patronatem ZZLP programowo grupuje twórców Krakowa i ziemi krakowskiej, krytykuje "destrukcyjny kosmopolityzm literatury polskiej zmonopolizowanej przez obóz Skamandra" [od. red. w: R.5, nr 1 (paźdz. 1933)]

Place of publishing:

Kraków ; (Kraków)

Digitisation sponsor:

„Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Publisher:

Jerzy Braun ; (czcionkami Drukarni Literackiej pod zarządem Stanisława Ziemiańskiego)

Date issued:

1926-1934

Format:

application/octet-stream

Extent:

58 cm

Call number:

V-0174

Language:

pol

Is version of:

Oryginał drukowany

Replaces:

W 1934 roku Grupa "X", "Y" deklaruje łączność ideową z warszawską Grupą "Zet" i gazeta przestaje wychodzić

Is replaced by:

Zet 1932-1939 ; W 1934 roku Grupa "X", "Y" deklaruje łączność ideową z warszawską Grupą "Zet" i gazeta przestaje wychodzić

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Domena publiczna (Public domain)

Rights holder:

-

Digitisation:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Location of original object:

10000 - Biblioteka Uniwersytecka KUL

VTLS_035:

xx001414151

Object collections:

Last modified:

Jul 12, 2017

All available object's versions:

https://dlibra.kul.pl/publication/18996

Show description in RDF format:

RDF

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information