Object

Title: Ojczyzna : katolickie pismo robotnicze / [red. członkowie NSZZ "Solidarność" i NSZZ RI "Solidarność"]

Contributor:

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność". ; Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych "Solidarność".

Spatial coverage:

Polska

Description:

Niereg., 1983, nr 9=59- ; Tygodnik, 1982- ; 1982, nr 1 (24 stycznia) - R. 4, nr 9=90 (5 maja 1985). ; Od 1982, nr 41/42 format: 31 cm. ; Zasięg terytorialny: Gdańsk, Katowice, Warszawa, Wrocław. ; Opis na podst. 1982, nr 8 (28 lutego) i Bibliogr. niezależnych wydawnictw ciągłych z lat 1976-1990. ; Offset. ; Od 1983 numeracja roczników = R. 2; od R.2, nr 10=60 (17 kwietnia) także numeracja w obrębie roku. ; W nr 51/52 (30 stycz./6 lutego 1982 [i.e.1983]) błędna data.

Place of publishing:

Gdańsk ; pl

Digitisation sponsor:

„Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Publisher:

[s.n.]

Date issued:

1982-1985

Format:

application/octet-stream

Extent:

21 cm

Call number:

V-C20

Bibliographic citation:

Bibliografia niezależnych wydawnictw ciągłych z lat 1976-1990 / pod red. Stefanii Skwirowskiej. - Warszawa, 2001, poz. 2534.

Language:

pol

Is version of:

Oryginał drukowany.

Access rights:

Dostępne tylko w sieci KUL

Rights holder:

-

Digitisation:

Oddział Reprografii i Digitalizacji Zbiorów BU KUL

Location of original object:

10000 - Biblioteka Główna KUL ; 10024 - Magazyn - Biblioteka Główna KUL

VTLS_035:

xx001184342

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information