Object

Title: Directorium Officii Divini ac Missarum ad usum Diæcesis Camenecensis in Annum Domini ...

Alternative title:

Directorium Officii Divini ac Missarum ad usum Ecclesiae Cathedralis et Diaecesis Camenecensis Podoliae Accomodatum per An. D. ... ; Directorium Officii Divini ac Missarum ad usum Ecclesiae Cath. et Diaec. Camenecens. pro A. D. ... ; Directorium Officii Divini et Missarum in Annum ... pro Dioecesi Camenecensi ; Directorium Officii Divini ac Missarum pro Ecclesiis Sæcularibus. Dioecesis Camenecensis Podoliæ in Annum ... ; Directorium Officii Divini et Missarum Diæcesis Camenecensis Podoliæ in Annum Christi ... ; Directorium Officii Divini Diæcesis Camenecensis in Podolia ac Ecclesiarum in Bessarabia in Annum ... ; Directorium Officii Divini Recitandi Sacrique Peragendi pro Dioecesi Camenecensi-Podoliae in Annum Domini ... ; Directorium Officii Divini Recitandi Sacrique Peragendi pro Dioecesi Camenecensi in Annum Domini ... ; Directorium Officii Divini in Dioecesi Camenecensi in Annum ... ; Directorium ad Recitandas Horas Canonicas pro Sacerdotibus in Gubernio Podoliensi pro Anno Domini ... ; Directorium Officii Divini Recitandi Sacrique Peragendi in Dioecesi Camenecensi in Annum Domini ...

Contributor:

Ecclesia Catholica. Diecezja Kamieniecka. ; Drukarnia Karmelu Fortecy Najświętszej Marii Panny (Berdyczów). ; Księgarnia Józefa Zawadzkiego (Wilno).

Description:

Rocz. ; 1748-. ; Od 1792 wyd.: Berdiczoviae : Typis in Conv. P. P. Carmelit. Disc. ; 1819 i 1828: Luceoriæ : Typis PP. Prædicatorum ad Ædes B. V. M. Assumptæ ; 1845-1846: Cameneci : Ex Typographia Josephi Wagner ; 1847-1849 i 1853-1858: Vilnae : Typis A. Marcinowski ; 1851-1852: Kiovæ : Typis J. K. Wallneri ; 1862-1866: Vilnae : Typis Josephi Zawadzki ; 1867: Kioviae : Officina typographiae Universitatis S. Vladimiri. ; Od 1792 format: 12°. ; 1860 : W Drukarni i Litografii A. Kwiatkowski, J. Chrząszcz et K. w Żytomierzu. ; Ostatni znany: 1867 [wyd.] 1866.

Place of publishing:

Berdyczów ; Ukraina

Digitisation sponsor:

„Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Publisher:

[s.n.]

Date issued:

1748-[1866]

Format:

application/octet-stream

Extent:

8°.

Call number:

V-6859

Bibliographic citation:

Estr. XV-XVIII, t. 15, s. 214

Language:

lat

Is version of:

Oryginał drukowany.

Has format:

Dostępne również online.

Is format of:

Dostępne również online.

Is replaced by:

Ordo Divini Officii Persolvendi Sacrique Celebrandi pro Clero Saeculari Dioeceseos Camenecensis [...] pro Anno Domini ... 1920-1922(?)

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Domena publiczna (Public domain)

Rights holder:

-

Digitisation:

Oddział Reprografii i Digitalizacji Zbiorów BU KUL

Location of original object:

10000 - Biblioteka Główna KUL ; 10024 - Magazyn - Biblioteka Główna KUL

VTLS_035:

xx003452100

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information