Object

Title: ... Sprawozdanie Centrali Stowarzyszeń Spożywczych Robotników Chrześcijańskich za Okres od ... do ...

Alternative title:

Sprawozdanie Centrali Stowarzyszeń Spożywczych Robotników Chrześcijańskich za Okres od ... do ... ; Pierwsze Sprawozdanie Centrali Stowarzyszeń Spożywczych Robotników Chrześcijańskich za Okres od 16 sierpnia do 31 grudnia 1920 ; Drugie Sprawozdanie Centrali Stowarzyszeń Spożywczych Robotników Chrześcijańskich za Czas od 1 stycznia do 31 grudnia 1921 ; Trzecie prawozdanie Centrali Stowarzyszeń Spożywczych Robotników Chrześcijańskich za Czas od 1 stycznia do 31 grudnia 1922

Contributor:

Drukarnia Społeczna Stowarzyszenia Robotników Chrześcijańskich (Warszawa). ; Centrala Stowarzyszeń Spożywczych Robotników Chrześcijańskich.

Description:

Sprawozdanie (Centrala Stowarzyszeń Spożywczych Robotników Chrześcijańskich ; Warszawa) ; Rocz. ; 16 sierpnia 1919/31 grudnia 1920-. ; Ostatni znany rocz. za czas 1 stycznia-31 grudnia 1922.

Place of publishing:

Warszawa ; pl

Digitisation sponsor:

„Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Publisher:

Druk. Społeczna Stowarzyszenia Robotników Chrześcijańskich

Date issued:

1921-.

Format:

application/octet-stream

Extent:

23 cm

Call number:

V-8185

Language:

pol

Is version of:

Oryginał drukowany.

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Domena publiczna (Public domain)

Rights holder:

-

Digitisation:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Location of original object:

10000 - Biblioteka Główna KUL ; 10024 - Magazyn - Biblioteka Główna KUL

VTLS_035:

xx003695422

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information