Object

Title: Kronika miasta Lwowa : od roku 1634 do 1690 : obejmująca w ogólności dzieje dawnej Rusi Czerwonej : a zwłaszcza Historyą arcybiskupstwa lwowskiego w tejże epoce / napisana spółcześnie w języku łacińskim przez J. Tomasza Józefowicza teraz z oryginału nigdy nie drukowanego przełożona na język ojczysty przez M. Piwockiego.

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information