Object

Title: Reklama : pismo poświęcone sprawom reklamy : organ Biura "Reklama" w Lublinie / kier. odp. Franciszek Głowiński

Alternative title:

Reklama : dwutygodnik poświęcony sprawom reklamy i lubelskim stosunkom gospodarczym : organ Biura "Reklama" w Lublinie

Contributor:

Głowiński, Franciszek (1894-[1944]) ; Kozłowski, Albin

Description:

Dwutyg. ; R. 1, nr 1 (15 paźdz. 1919) ; R. 1, nr 2 (5 wrzes. 1921)-R. 2, nr 5/6 (25 mar. 1922) ; R. 1, nr 2 (5 wrzes. 1921) podtyt.: dwutygodnik poświęcony sprawom reklamy i lubelskim stosunkom gospodarczym : organ Biura "Reklama" w Lublinie ; R. 1, nr 3-4 (25 wrzes. 1921) podtyt.: dwutygodnik poświęcony lubelskim stosunkom gospodarczym i sprawom reklamy ... ; oznacz. również jako Zeszyt Specjalny na Targi Wschodnie we Lwowie ; Od R. 1, nr 2 (5 wrzes. 1921) red. Albin Kozłowski ; R. 1, nr 5-7 (25 grudz. 1921) podtyt.: dwutygodnik poświęcony stosunkom gospodarczym Województwa Lubelskiego, Wołynia oraz sprawom reklamy ; oznacz. również jako Zeszyt Specjalny "Poradnik gospodarczy dla Województwa Lubelskiego i Wołynia" ; Większość numerów oznacz. dodatkowo jako Zesz. Spec. posiadające indywidualny tytuł (temat przewodni numeru) np.: rzemieślniczy, gwiazdkowy, poradnik gospodarczy..., poświęcony reklamie fachowej itp ; R. 1, nr 5-7 (5 grudz. 1921) na okł. oznacz. jako R. 3, nr 5-7 (5 grudz. 1921)

Place of publishing:

Lublin ; pl

Digitisation sponsor:

„Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Publisher:

Biuro "Reklama" Druk. Biura Reklamy

Date issued:

1919 ; 1921-1922

Format:

application/octet-stream ; application/pdf

Extent:

31 cm

Call number:

V-23602

Language:

pol

Is version of:

Oryginał drukowany.

Is replaced by:

Rynek Lubelsko-Wołyński R.2, nr 7-8 (maj 1922)- R. 2, nr 10 (czerw./lip. 1922)

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Domena publiczna (Public domain)

Rights holder:

-

Digitisation:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II ; Oddział Zbiorów Cyfrowych

Location of original object:

10000 - Biblioteka Główna KUL ; 10024 - Magazyn - Biblioteka Główna KUL

VTLS_035:

xx001993595

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information