#

Object

Title: Directorium Divini Officii ad Normam Consvetam Breviarii Romani pro Provincia Polona Ordinis Fratrum Eremitarum S.P. Augustini Ordinatum : sub regimine A.R.P. Alipii Niedzielski S. Th. Mgri. Provincialis in Anno ...

Alternative title:

Directorium Divini Officii Juxta Rubricas Breviarii Romani Augustiani ac Decreta S. Ritum Congregationis jussu Admodum Reverendi Patris Krzanowski Provinciae Polonae Ejusdem Ordinis Rectoris Vigilantissimi Editum pro Anno a Partu Virginis ...

Contributor:

Niedzielski, Alipiusz (1756-1827). ; Krzanowski, Wiktor. ; Ordo Sancti Augustini. Prowincja Polska.

Description:

Rocz. ; Opis na podst.: 1819. ; Rocznik 1832 [?] - tyt. napisany odręcznie.

Place of publishing:

[S.l.]

Digitisation sponsor:

„Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Publisher:

[s.n.].

Format:

application/octet-stream

Extent:

16 cm.

Call number:

V-10533 A

Replaces:

Ordo Divini Officii Recitandi Sacrique Peragendi Juxta Ritum S.R.E. & Rubricas Breviarii ac Missalis Romano-Augustiniani ad usum Provinciae Polonae Duc: Vars: FF. Ordinis Eremitarum Sancti Patrius Augustini -1815

Is replaced by:

Directorium Officii ad usum Patrum ac Fratrum Augustianorum Provinciae Polonae pro Anno Domini ... 1854

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Domena publiczna (Public domain)

Rights holder:

-

Digitisation:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II ; Oddział Zbiorów Cyfrowych

Location of original object:

10000 - Biblioteka Główna KUL ; 10024 - Magazyn - Biblioteka Główna KUL

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information