Object

Title: Ordo Divini Officii Recitandi Sacrique Peragendi Juxta Calendarium atque S.R.C. Decreta et Rubricas Breviarii Novissimas ad usum Patrum ac Fratrum Ordinis Eremitarum S.P. Augustini Provinciae Polonae pro Anno Domini ...

Alternative title:

Ordo Divini Officii Recitandi Sacrique Peragendi ad usum Patrum ac Fratrum Ordinis Eremitarum S.P. Augustini Conventus Cracoviensis pro Anno Domini ... ; Ordo Divini Officii Recitandi Sacrique Peragendi Anno Domini ... a Patribus ac Fratribus Ordinis Eremitarum S.P. Augustini Conventus Cracoviensis ; Ordo Divini Officii Recitandi Sacrique Peragendi Anno Domini Bissextili ... a Patribus ac Fratribus Ordinis Eremitarum S.P. Augustini Conventus Cracoviensis ; Ordo Divini Officii Recitandi Sacrique Peragendi pro Fratribus Ordin. Eremit. S.P. Augustini Conventus Cracoviensis Juxta Ritum S.R.E. et Brev. ac Missal. Aug. Anno Domini ... ; Ordo Divini Officii Recitandi Sacrique Peragendi pro Fratribus ac Monialibus Ordinis Eremitarum S.P. Augustini Juxta Ritum S.R.E. et Brev. ac Missal. Augustianorum Anno Domini ... ; Ordo Divini Officii Recitandi Sacrique Peragendi pro Fratribus ac Monialibus Convent, Cracovien, Ordinis Eremitarum S.P. Augustini Juxta Ritum S.R.E et Brev. ac Missl. Augustianorum Anno Domini ... ; Ordo Divini Officii Recitandi Sacrique Peragendi Servandus Anno Domini ... a Fratribus ac Monialibus, Ordinis Eremitarum S.P. Augustini, Conv. Cracov.

Contributor:

Ordo Sancti Augustini. Prowincja Polska. ; Drukarnia oo. Paulinów (Częstochowa).

Description:

Rocz. ; Opis na podst.: 1857. ; Ostatni znany rocz.: 1901.

Place of publishing:

[Częstochowa]

Digitisation sponsor:

„Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Publisher:

Typis Claromontanis.

Format:

application/octet-stream

Extent:

16 cm.

Call number:

V-10533 A

Replaces:

Directorium Officii ad usum Patrum ac Fratrum Augustianorum Provinciae Polonae pro Anno Domini ...

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Domena publiczna (Public domain)

Rights holder:

-

Digitisation:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II ; Oddział Zbiorów Cyfrowych

Location of original object:

10000 - Biblioteka Główna KUL ; 10024 - Magazyn - Biblioteka Główna KUL

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information