Object

Title: Spółdzielca Lubelski : tygodnik wydawany staraniem Wydz. Społ.-Wych. przy Lub. Stow. Spoż. / redaktor i wyd. odp. Wanda Papieska.

Contributor:

Papiewska, Wanda (1883-1974). ; Lubelska Spółdzielnia Spożywców. ; Lubelskie Stowarzyszenie Spożywców. Wydział Społeczno-Wychowawczy.

Description:

Mies. ; Tyg., 1919-1922 ; Dwutyg., 1922-1925 ; R. 3, nr 28 (11 Lipca 1919)-R. 9 (1925) ; R. 1=10 (luty 1947)-R. 2=11, nr 8 (grudz. 1948). ; Pierwszy numer z 1947 wyd. w postaci jednodniówki. ; Od 1947, nr 2 oznaczenie rocznika : R. 1(10). ; Od nr 10 (1922) podtyt. : dwutygodnik poświęcony sprawom oświatowym, spółdzielczym i zawodowym : organ Wydziału Społecz. - Wychow. Lubel. Spółdzielni Spożywców. ; Od nr 18 (1822) podtyt.: dwutygodnik poświęcony sprawom spółdzielczym, zawodowym i oświatowym. ; Od nr 2 (1925) podtyt.: dwutygodnik poświęcony sprawom spółdzielczym i oświatowym.

Place of publishing:

Lublin

Digitisation sponsor:

„Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Publisher:

Wanda Papieska

Date issued:

1919-1925, 1947-1948.

Format:

application/octet-stream

Extent:

22 cm.

Call number:

V-5111

Replaces:

Spółdzielca 1917-1919

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Domena publiczna (Public domain)

Rights holder:

-

Digitisation:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Location of original object:

10000 - Biblioteka Główna KUL ; 10024 - Magazyn - Biblioteka Główna KUL

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information