Object

Title: Rozrywki Przyjemne i Pożyteczne : dziełko poświęcone literaturze, poezyi i romansom przez Konstantego Majeranowskiego.

Alternative title:

Flora Polska czyli Rozrywki Przyjemne i Pożyteczne : dziełko poświęcone literaturze i poezyi ojczystey

Contributor:

Majeranowski, Konstanty (1787-1851).

Description:

Dwutyg., T. 9- ; Niereg., T. 1-4 ; Mies., T. 5-8 ; Tomik 1 (1826)-Tomik 9, cz. 1 (15 lip. 1827). ; Red. i wydawca: Konstanty Majeranowski. ; Od tomiku 5 (1826) podtyt.: dziełko poświęcone literaturze i poezyi ojczystey przez Konstantego Majeranowskiego. ; W 1826, t. 4 notatka : "dla odróżnienia dziełka ninieyszego od "Rozrywek dla Dzieci" wychodzących w Warszawie .... wydawca ......że dziełko jego od 5 tomiku bedzie wychodzić pod następującym napisem Flora Polska.....". ; Tomik 9, cz. 1 (15 lip. 1827) ukazał się bez własnoręcznego podpisu wydawcy. ; Wg zapowiedzi wydawcy od Tomiku 9 każdy tomik składa się z dwóch poszytów. ; Ostatni znany: Tomik 9, cz. 1 (15 lip. 1827). ZNiO ; W Tomiku 9 cz. 1 wydawca zapowiada ukazanie sie Tomiku 12. ; Ostatni znany: Tomik 9, cz. 1 (15 lip. 1827). ZNiO.

Place of publishing:

Kraków

Digitisation sponsor:

„Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Publisher:

K. Majeranowski w druk. J. Mateckiego).

Date issued:

1826-1827

Format:

application/octet-stream

Extent:

16 cm.

Call number:

V-7969

Bibliographic citation:

Estr. XIX, t. 4 s. 130-131.

Has format:

Dostępne również online.

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna ; "Dla zapobieżenia przedrukowaniom, każdy egzemplarz oznaczony będzie własnoręcznym podpisem wydawcy. Egzemplarze takowym nieopatrzone, prawnie poszukiwane będą".

License:

Domena publiczna (Public domain)

Rights holder:

-

Digitisation:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II ; Oddział Zbiorów Cyfrowych

Location of original object:

10000 - Biblioteka Główna KUL ; 10024 - Magazyn - Biblioteka Główna KUL

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information