Object

Title: Gazeta Lubelska : pismo rolniczo-przemysłowo-handlowe i literackie / red. i wyd. Leon Zaleski.

Contributor:

Zaleski, Leon (1841-1888).

Description:

Dz., 1879-1911 ; 3 x w tyg., 1876-1878 ; R. 1, nr 1 (poniedziałek, 03 stycznia 1876)-R. 30, nr 271 (czwartek, 28 grudnia 1905) ; R. 31, nr 1 (sobota, 02 lipca 1910)-R. 32, nr 265 (piątek, 29 września 1911). ; Tyt. nagł. ; Wychodzi w poniedziałki, środy i piątki. ; W l. 1876-1905 datowanie wg kalendarza juliańskiego i gregoriańskiego. ; Od 1879 podtyt.: pismo codzienne rolniczo-przemysłowo-handlowe i literackie. ; Od nr 253 (1905) podtyt.: dziennik polityczny, społeczny i ekonomiczny. ; Po wznowieniu podtyt. : pismo codzienne rolniczo-przemysłowo-handlowe i literackie ; od nr 24 (25 lipca 1910) pismo codzienne społeczno-ekonomiczne i literackie. ; Po połączeniu z "Kurjerem Lubelskim" wychodzi jako dziennik. ; Posiada dod., dod. nadzwyczajne. ; Od 30 grudnia 1905 do 01 lipca 1910 Gazeta Lubelska zawieszona za szkodliwy kierunek. ; Wydawcy: Leon Zaleski, Bolesław Drue. ; Redaktorzy: Leon Zaleski, Wiktor Pstruszeński, Bolesław Drue, Zdzisław Piasecki.

Place of publishing:

Lublin

Digitisation sponsor:

„Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Publisher:

L. Zaleski (Druk. W. Kossakowskiego).

Date issued:

1876-1905, 1910-1911

Format:

application/octet-stream

Extent:

39 cm

Call number:

V-0404

Has format:

Dostępne również w postaci elektronicznej.

Replaces:

Kurjer Lubelski 1879- ; W 1879 wchłonęła tyt.: Kurjer Lubelski.

Is replaced by:

Goniec Lubelski 1905-1906 ; W 1879 wchłonęła tyt.: Kurjer Lubelski.

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Domena publiczna (Public domain)

Rights holder:

-

Digitisation:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II ; Oddział Zbiorów Cyfrowych

Location of original object:

10000 - Biblioteka Główna KUL ; 10024 - Magazyn - Biblioteka Główna KUL

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information