Obiekt

Tytuł: Express Lubelski i Wołyński. 1932, 29 Kwietnia

Współtwórca:

Gralewski, Wacław (1900-1972). ; Głowiński, Franciszek (1894-[1944]).

Zakres przestrzenny:

Wołyń (Ukraina ; region) ; Lublin (Polska ; region)

Opis:

Express Lubelski i Wołyński. 1932, 29 Kwietnia

Spis treści:

Dod.: Dodatek Niedzielny do "Expessu Lubelskiego i Wołyńskiego". ; Dod.: Nowiny Wyborcze Bezpartyjnego Bloku Pracy Gospodarczej - nr 1-5 z kwietnia 1934r. ; Dod.: Niepodległość - wyd. Komitet Obchodu 20-lecia Czynu Legionowego w Lublinie z dn. 5 sierpnia 1934r. ; Dod. Życie Gospodarcze nr z dn. 31 stycznia 1937r. ; Dod.: Ilustracja Świąteczna, dodatek tygodniowy od 27 września 1936r. ; Dodatek Niedzielny do "Expressu Lubelskiego i Wołyńskiego" z dnia ... ; Nowiny Wyborcze Bezpartyjnego Bloku Pracy Gospodarczej ; Niepodległość ; Życie Gospodarcze ; Ilustracja Świąteczna

Miejsce wydania:

Lublin

Sponsor digitalizacji:

„Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Wydawca:

Franciszek Głowiński Drukarnia "Sztuka".

Data wydania:

1932

Format:

application/pdf

Rozmiar:

54 cm

Identyfikator:

oai:dlibra.kul.pl:37771

Sygnatura:

V-0363

Źródło :

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Ma format:

Dostępne również w postaci elektronicznej.

Zastępuje:

Express Lubelski 1923-nr 15 (1931)

Prawa dostępu:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

Licencja :

Domena publiczna (Public domain)

Właściciel praw:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Digitalizacja:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Lokalizacja oryginału:

10000 - Biblioteka Główna KUL ; 10024 - Magazyn - Biblioteka Główna KUL

Nazwa wydania Data
29 Kwietnia 2018-06-21

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji