Object structure

Title:

Express Lubelski i Wołyński. 1936, nr 65 (5 Marca)

Contributor:

Gralewski, Wacław (1900-1972). ; Głowiński, Franciszek (1894-[1944]).

Subject:

Dzienniki polskie aspekt polityczny 1900-1945. ; Dzienniki polskie aspekt społeczny 1900-1945. ; Wołyń (Ukraina ; region) 1900-1945 czasopisma. ; Lublin (Polska ; region) 1900-1945 czasopisma.

Spatial coverage:

Wołyń (Ukraina ; region) ; Lublin (Polska ; region)

Description:

Express Lubelski i Wołyński. 1936, nr 65 (5 Marca)

Table of contents:

Dod.: Dodatek Niedzielny do "Expessu Lubelskiego i Wołyńskiego". ; Dod.: Nowiny Wyborcze Bezpartyjnego Bloku Pracy Gospodarczej - nr 1-5 z kwietnia 1934r. ; Dod.: Niepodległość - wyd. Komitet Obchodu 20-lecia Czynu Legionowego w Lublinie z dn. 5 sierpnia 1934r. ; Dod. Życie Gospodarcze nr z dn. 31 stycznia 1937r. ; Dod.: Ilustracja Świąteczna, dodatek tygodniowy od 27 września 1936r. ; Dodatek Niedzielny do "Expressu Lubelskiego i Wołyńskiego" z dnia ... ; Nowiny Wyborcze Bezpartyjnego Bloku Pracy Gospodarczej ; Niepodległość ; Życie Gospodarcze ; Ilustracja Świąteczna

Place of publishing:

Lublin

Digitisation sponsor:

„Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Publisher:

Franciszek Głowiński Drukarnia "Sztuka".

Date issued:

1936

Type:

a - dokument piśmienniczy (druk)

Format:

application/pdf

Extent:

54 cm

Call number:

V-0363

Source:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Has format:

Dostępne również w postaci elektronicznej.

Replaces:

Express Lubelski 1923-nr 15 (1931)

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Domena publiczna (Public domain)

Rights holder:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Digitisation:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II ; Oddział Zbiorów Cyfrowych ; Biblioteka Uniwersytecka KUL

Location of original object:

10000 - Biblioteka Główna KUL ; 10024 - Magazyn - Biblioteka Główna KUL