Object

Title: Ilustrowany Kurjer Polski / [red. nacz. i wyd. Włodzimierz Szczypczyk].

Alternative title:

Ilustrowany Kurier Polski

Contributor:

Szczypczyk, Włodzimierz ; Apfel, Hans ( -1944).

Spatial coverage:

Polska ; Kraków (Polska) ; Generalne Gubernatorstwo (1939-1945 ; terytorium pod okupacją niemiecką)

Description:

Tyg., R. 2, nr 1 (5 stycz. 1941) ; Niereg., 1939-1940 ; Tyt. okł. ; R. 1 (13 paźdz. 1939)- . ; Opis również na podst. Prasa gadzinowa Generalnego Gubernatorstwa (1939-1845) / Wł. Wójcik. - Kraków 1988, s.202. ; Od 1940 wydawnictwo "Ilustrowany Kurier Polski". ; Od 1941 format: 39 cm. ; Czasopismo gadzinowe w j. polskim wydawane przez okupanta niemieckiego. ; Od 1940 red. Hans Apfel. ; Ukazywał się od 13 paźdz. do 5. listop. 1939; wznowiony z nową numeracją : R. 1, nr 1 (25 lutego 1940). ; Ostatni znany R. 5, nr 53 (31 grudz. 1944), choć wg źródeł wych. do 14. stycznia 1945.

Place of publishing:

Kraków

Digitisation sponsor:

„Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Publisher:

Włodzimierz Szczypczyk

Date issued:

1939-[1945]

Format:

application/octet-stream

Extent:

31 cm

Call number:

V-0247

Bibliographic citation:

Prasa, kultura, wojna/ K. Woźniakowski. - Kraków, 2005, s. 112.

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Domena publiczna (Public domain)

Rights holder:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Digitisation:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II ; Oddział Zbiorów Cyfrowych

Location of original object:

10000 - Biblioteka Główna KUL ; 10024 - Magazyn - Biblioteka Główna KUL

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information