Object

Title: Lubartowiak : miesięcznik poświęcony wychowaniu młodzieży starszej / organ Powiatowej Komisji Oświaty Pozaszkolnej w Lubartowie

Contributor:

Klank, Władysław. ; Powiat Lubartowski (Polska ; 1919-1939). Komisja Oświaty Pozaszkolnej.

Spatial coverage:

Lubartów (Polska ; region)

Description:

Dwutyg., 1936- ; Mies., 1932-1935 ; R. 1, Nr 1 (list. 1932) - R. 7 (1938). ; Opis na podst.: BN. ; Od 1936 podtyt.: dwutygodnik poświęcony sprawom powiatu lubartowskiego. ; Od 1936 druk.: Lublin : Druk. J. Baranowski, J Polakowski. ; Od 1936 red.: Klank Władysław. ; Od 1936, Nr 7 zm. m. wyd. i wydaw.: Lubartów : Towarzystwo Popierania Pracy Kulturalno-Społecznej w Lubartowie ; Druk. I. Nisenbauma w Lubartowie. ; Ostatni znany R. 7, nr 22 (15 list.1938) - zapowiedziany jako przedostatni.

Table of contents:

Współwyd. dodatki: od 1936 "Zarządzenia i Okólniki Władz i Urzędów Państwowych i Samorządowych" ; od 1937: Strzelecki Zew. ; Zarządzenia i Okólniki Władz i Urzędów Państwowych i Samorządowych ; Strzelecki Zew

Place of publishing:

Lubartów ; Lublin (druk)

Digitisation sponsor:

„Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Publisher:

Sejmik ; Druk. B-ci Misjonarzy św. Franciszka

Date issued:

1932-1938

Format:

application/octet-stream

Extent:

31 cm

Call number:

V-4889

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Domena publiczna (Public domain)

Rights holder:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Digitisation:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Location of original object:

10000 - Biblioteka Główna KUL ; 10024 - Magazyn - Biblioteka Główna KUL

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information