Object

Title: Gazeta Ludowa : wychodzi na każdą niedzielę. R. 1 (1915)

Contributor:

Wyrzykowski, Henryk (1884-1949). ; Korwin Drożeński, Władysław. ; Nikodem, Paweł. ; Jampolski, Włodzimierz (1890-1943). ; Niedbalski, Aleksander Serwacy (1895-1941).

Spatial coverage:

Polska

Description:

Tyg. ; R. 1 (1915) ; Od R.1, no 2 (1915) podtyt.: tygodnik ilustrowany ; Od R.2, nr 51 (17 grudz. 1916) podtyt.: świąteczny tygodnik ilustrowany ; Od R.1[!], no 1/15-26/29 (1918) podtyt.: tygodnik w służbie ojczystej, sprawie zjednoczenia ludu polskiego poświęcony ; Od R.4, no 51 (1918) [?] brak podtyt.

Place of publishing:

Lublin

Digitisation sponsor:

„Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Publisher:

Władysław Korwin Drożeński Drukarnia J. Pietrzykowskiego).

Date issued:

1915

Format:

application/octet-stream

Extent:

28 cm

Call number:

V-3474

Bibliographic citation:

Bibliografia czasopism warszawskich. - Warszawa, 1996, poz.2818.

Has format:

Dostępne również w postaci elektronicznej.

Is replaced by:

Ludowiec - Gazeta Ludowa R.7, nr 10 (6 lut. 1921)-R.12 (1926)

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Domena publiczna (Public domain)

Rights holder:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Digitisation:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II ; Oddział Zbiorów Cyfrowych

Location of original object:

10000 - Biblioteka Główna KUL ; 10024 - Magazyn - Biblioteka Główna KUL

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information