Object

Title: Gazeta Narodowa.

Alternative title:

Gazeta Narodowa : poranne wydanie głównego numeru ; Gazeta Narodowa : wydanie wieczorne

Contributor:

Dobrzański, Jan (1820-1886). ; Stupnicki, Karol. ; Szumski, Teofil (1839-1899). ; Powidaj, Ludwik (1830-1882). ; Stupnicki, Hipolit (1806-1878). ; Smochowski, Witalis W. (1793-1888). ; Nowakowski, Tadeusz. ; Orzechowski, Antoni. ; Kostecki, Platon (1832-1908). ; Vogel, Aleksander Bronisław. ; Zawadzki, Włodzimierz. ; Świeżawski, Ludwik (czasopiśmiennictwo). ; Krasicki, Kazimierz. ; Starkel, Juliusz (1840-1918). ; Groman, Karol (1831-1885).

Spatial coverage:

Lwów (Ukraina) ; Galicja (region)

Description:

Codziennie, 1863-1872 ; 1894 ; 1902 ; 1915 ; 2 -3 x tyg. ; 1862-1863 ; R.1, nr 1 (17 marca 1862)-R.55, nr 146 (1 =14 czerw.1915). ; Przerwa wydawnicza: 1906, nr 59 (14 marca), nr 60 (21 marca).

Abstract:

-

Place of publishing:

Lwów

Digitisation sponsor:

„Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Publisher:

Karol Stupnicki z drukarni K. Pillera

Date issued:

1862-1915

Format:

application/octet-stream

Extent:

38-55 cm

Call number:

V-0775

Bibliographic citation:

Estr. XIX, t.8, s.193-199.

Has part:

Tygodnik Niedzielny 1867-1878 ; Do R.4, nr 270 (25 listopada 1865) dołączony jest pierwszy arkusz "Stenograficznych Sprawozdań Sejmowych"

Has format:

Dostępne również online.

Replaces:

-

Is replaced by:

-

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Domena publiczna (Public domain)

Rights holder:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Digitisation:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Location of original object:

10000 - Biblioteka Główna KUL ; 10024 - Magazyn - Biblioteka Główna KUL

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information