Object structure

Title:

Brazila Esperantisto : oficiala organo de "Brazila Ligo Esperantista". Jaro 6, numero 11/12 (1914/1915)

Alternative title:

Brasil Esperantista

Contributor:

Brazila Esperanto Ligo.

Subject:

Esperanto (język sztuczny) czasopisma. ; Czasopisma esperanckie.

Description:

Brazila Esperantisto : oficiala organo de "Brazila Ligo Esperantista". Jaro 6, numero 11/12 (majo-junio 1914/1915).

Place of publishing:

Rio de Janeiro

Digitisation sponsor:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Publisher:

Brazila Ligo Esperantista

Date issued:

1914/1915

Type:

a - dokument piśmienniczy (druk)

Format:

application/pdf

Extent:

25 cm

Call number:

V-22250

Source:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Replaces:

Brazila Revuo Esperantista 1907/1908

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Domena publiczna (Public domain)

Rights holder:

© Copyright by Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Source of funding:

"Digitalizacja i udostępnienie księgozbioru Esperanto ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej KUL- zadanie finansowane w ramach umowy 776/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę”. ; "Digitalizacja i udostępnienie księgozbioru Esperanto ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej KUL- zadanie finansowane w ramach umowy 776/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę"

Digitisation:

Oddział Zbiorów Cyfrowych ; Biblioteka Uniwersytecka KUL

Location of original object:

10000 - Biblioteka Główna KUL ; 10024 - Magazyn - Biblioteka Główna KUL