Object

Title: Esperanto : revuo internacia : oficiala organo de Universala Esperanto Asocio / Fondinto Hector Hodler, Gvidanto Edmond Privat

Alternative title:

Esperanto (Rotterdam) ; Revuo Esperanto Internacia ; Revuo Internacia

Contributor:

Hodler, Hector (1887-1920). ; Universala Esperanto Asocio. ; Privat, Edmond (1889-1962).

Description:

2 razy w miesiącu, 1938[?] ; Miesięcznik ; 1.1905=Nr. 1 -. ; Tytuł według nagłówka. ; Opis na podstawie : Jaro 54, n-ro 673 (Dec. 1961)=12, ONB online oraz Jaro 18, no 261=5 (1922). ; Format 20-45 cm. ; Od 1 (1931)-1936, 1946 podtytuł : internacia revuo eldonata de Universala Esperanto-Asocio. ; Od (1937) podtytuł : internacia gazeto eldonata de la Universala Esperanto-Asocio. ; Od (1938) podtytuł : internacia gazeto duonmonata de Universala Esperanto-Asocio.

Place of publishing:

Rotterdam ; Genève ; Rickmannsworth

Digitisation sponsor:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Publisher:

Universala Esperanto-Asocio

Date issued:

1905-

Format:

application/octet-stream

Extent:

27 cm

Call number:

V-4252

Has part:

La propagandisto 1910-1913 ; Komerca bulteno 1911 ; Laborista bulteno 1911-1912 ; Virina bulteno 1911-1912 ; Interŝanĝa bulteno 1912-1928 ; Studenta bulteno 1913 ; Anonca bulteno esperantista 1924-1925 ; Ekonomia kuriero 1925 ; Belarto 1958-1961 ; Bulteno de la Internacia Labor-Oficejo 1923-1928 ; Kongresa bulteno de la ... Universala Kongreso de Esperanto 1924-1925 ; Scienca Bulteno 1925 ; Brita Esperantista Asocio: Anonca bulteno de la Brita Esperantista Asocio 1925

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Domena publiczna (Public domain)

Rights holder:

© Copyright by Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Source of funding:

"Digitalizacja i udostępnienie księgozbioru Esperanto ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej KUL- zadanie finansowane w ramach umowy 776/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę”.

Digitisation:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Location of original object:

10000 - Biblioteka Główna KUL ; 10024 - Magazyn - Biblioteka Główna KUL

Object collections:

Last modified:

Feb 14, 2020

All available object's versions:

https://dlibra.kul.pl/publication/47885

Show description in RDF format:

RDF

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information