Object structure

Title:

Juna Esperantisto : internacia monata-junulara revuo : oficiala organo de Tutmonda Esperanto-Junulara Asocio. Jaro 1, nr. 1 (Januaro-Februaro 1933)

Contributor:

Tutmonda Esperanto-Junulara Asocio. ; Mayer, Emil.

Subject:

Esperanto (język sztuczny) czasopisma. ; Czasopisma dla młodzieży 1900-1945. Polska ; Esperantyści 1900-1945 Polska czasopisma. ; Czasopisma esperanckie. ; Esperantyści 20 w. Polska czasopisma. ; Czasopisma esperanckie

Description:

una Esperantisto : internacia monata-junulara revuo : oficiala organo de Tutmonda Esperanto-Junulara Asocio. Jaro 1, nr. 1 (Januaro-Februaro 1933.

Place of publishing:

Kraków

Digitisation sponsor:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Publisher:

Emil Mayer Drukarnia "Rekord"

Date issued:

1933

Type:

a - dokument piśmienniczy (druk)

Format:

application/pdf

Extent:

26 cm

Call number:

V-22476

Source:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Domena publiczna (Public domain)

Rights holder:

© Copyright by Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Source of funding:

"Digitalizacja i udostępnienie księgozbioru Esperanto ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej KUL- zadanie finansowane w ramach umowy 776/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę”.

Digitisation:

Oddział Zbiorów Cyfrowych ; Biblioteka Uniwersytecka KUL

Location of original object:

10000 - Biblioteka Główna KUL ; 10024 - Magazyn - Biblioteka Główna KUL