Object structure

Title:

Kataluna Esperantisto : monata gazeto : oficiala organo de la Kataluna Esperantista Federacio. 1930, n-ro 172 (Julio-Augusto)

Contributor:

Anglada Prior, José (1893-1979). ; Capdevila i Buil, Eduard (1906- ). ; Grau Casas, Jaume (1896-1951). ; Grau Casas, Josep (1888-1939). ; Sardà-Simó, Domenec (1884-1911). ; Kataluna Esperantista Federacio.

Subject:

Esperanto (język sztuczny) czasopisma. ; Czasopisma esperanckie.

Description:

1930, n-ro 172 (Julio-Augusto) ; Dwumiesięcznik 1930[?]-1936[?] ; N-ro 172 (1930) podtytuł : organo de la Kataluna Esperantista Federacio kaj de la Internaciaj Floraj Ludoj.

Place of publishing:

Sabadell

Digitisation sponsor:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Publisher:

Kataluna Esperantista Federacio

Date issued:

1930

Type:

a - dokument piśmienniczy (druk)

Format:

application/octet-stream

Extent:

22 cm

Call number:

V-24356

Source:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Domena publiczna (Public domain)

Rights holder:

© Copyright by Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Source of funding:

"Digitalizacja i udostępnienie księgozbioru Esperanto ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej KUL- zadanie finansowane w ramach umowy 776/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę”.

Digitisation:

Oddział Zbiorów Cyfrowych ; Biblioteka Uniwersytecka KUL

Location of original object:

10000 - Biblioteka Główna KUL ; 10024 - Magazyn - Biblioteka Główna KUL