Object

Title: Pola Esperantisto : esperantaj sciigoj por pollingvanoj : [organo de Societo "Esperanto" en Leopolo].

Alternative title:

Pola Esperant. ; Pola Esperantisto ; Esperantysta Polski

Contributor:

Zamenhof, Leon (1875-1934). ; Polski Związek Esperantystów. ; Towarzystwo "Esperanto" (Lwów).

Spatial coverage:

Polska

Description:

Dwumies., 2003- ; Niereg., 1906-1989 ; J. 1, nr 1 (jul.1906)-J. 2, nr 9 (dec. 1907) ; J.1=3, nr 1 (jan. 1908)-J. 7=9, nr 7-87 (jul.1914) ; J.17, nr 1 (okt. 1922)-J.33, nr 7 (jul. 1939) ; J. 34 nr 1 (maj. 1946)-J. 37, nr 11/12 (nov./dec. 1949) ; J. 37!, nr 1 (sept. 1957)-J. 44, nr 5/6 (sep./dec 1964) ; 1965 nr 1 (jan.)-1990, nr 1/4 ; J. 97, nr 1 (2003)-. ; Od 1908 miejsce wyd. Warszawa ; w l.1927-1939, 1945-1947: Kraków ; w l. 2003-2007: Czeladź ; w l. 2008-2012: Nowy Sącz. ; Opis uzup. na podst.: Bibliografia historii Polski XIX i XX wieku. T. 3 / red. Stefania Sokołowska i Irmina Ossowska. - Warszawa, 2000, poz. 2017; BN-online i zasobów cyfrowych. ; Drugi podtyt. okł. ; Od 2003 format : 21 cm. ; Od 2003 zm. wyd.: Czeladź : "Hejme". ; Od J. 1, nr 4 (feb. 1907) podtyt.: organo de Polaj Esperantistaj Societaj ; od 1908 monata organo de Polaj Esperantistaj Societoj : organ Towarzystw Esperantystów Polskich ; Od 1911: monata gazeto por propaganota de esperanto : miesięcznik poświęcony sprawie języka międzynarodowego ; od 1922 monata gazeto de Polaj Esperantistoj ; od 1946 organo de Asocio de Esperantistoj en Pollando ; od 2003: socikultura revoi de polej esperantistoj ; od 2005: sendependa revuo de polaj esperantistoj ; od 2008 organo de Pola Esperantisto Asocio, od 2012 podtyt.: revuo de Pola Esperanto-Asocio. ; 1926-1989 / organo de Pola Esperanto-Asocio.

Place of publishing:

Lwów

Digitisation sponsor:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Publisher:

Nakładem Towarzystwa "Esperanto"

Date issued:

1906-1914, 1922-1939, 1946-1949 , 1957-1990, 2003-.

Extent:

30 cm

Call number:

V-644

Has format:

Dostępne również w formie elektronicznej.

Is format of:

-

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Domena publiczna (Public domain)

Rights holder:

© Copyright by Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Source of funding:

"Digitalizacja i udostępnienie księgozbioru Esperanto ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej KUL- zadanie finansowane w ramach umowy 776/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę”.

Digitisation:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Location of original object:

10000 - Biblioteka Główna KUL ; 10024 - Magazyn - Biblioteka Główna KUL

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information