Object

This publication is protected and available only for logged users.
This publication is protected and available only for logged users.

Title: Wpływ ustroju prawnego Kościoła łacińskiego na kształtowanie się aktualnego porządku prawnego katolickich kościołów Wschodnich na przykładzie urzędów protosyncela i syncela.

Alternative title:

Influence of the Legal System of the Latin Church on Formation of the Current Legal Order of the Eastern Catholic Churches as Illustrated by the Offices of protosyncellus and syncellus.

Contributor:

Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Prawa Kanonicznego i Nauk Prawnych. ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Prawa Kanonicznego. ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Prawa Kanonicznego i Świeckiego. ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. ; Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Redakcja Wydawnictw.

Description:

Artykuł z : Kościół i Prawo. T. 7=20, nr 2 (2018), s. 45-62.

Place of publishing:

Lublin ; pl

Digitisation sponsor:

"Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Publisher:

Redakcja Wydawnictw KUL

Date issued:

2018

Format:

application/pdf

Extent:

24 cm

Identifier:

ISSN: 0208-7928 ; oai:dlibra.kul.pl:49565

Call number:

V-34655 ; V-34656

Source:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Language:

pol ; streszcz. ang.

Is version of:

Oryginał drukowany.

Access rights:

Dostępne tylko w sieci KUL

License:

Copyright © - Ustawa z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych z późn. zm.

Rights holder:

Redakcja Wydawnictw KUL (lata 1981-1998) ; Towarzystwo Naukowe KUL (lata 2012- ) ; -

Digitisation:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (lata 1981-1998) ; Oddział Reprografii i Digitalizacji Zbiorów BU KUL

Location of original object:

10024 - Magazyn - Biblioteka Główna KUL ; 10000 - Biblioteka Główna KUL

VTLS_035:

cc95204767

This page uses 'cookies'. More information