Object

This publication is protected and available only for logged users.
This publication is protected and available only for logged users.

Title: Analisi giuridica comparativa del fedele laico nel Codex Iuris Canonici e nel Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium conparticolare riferimento alla codice del diritto particolare della Chiesa Syro-Malabarese.

Alternative title:

A Comparative Legal Analysis of the Lay Christian Faithful in the 1983 Code of Canon Law and in the Code of Canons of the Eastern Churches with Particular Emphasis on the Particular Law of the Syro-Malabar Church.

Contributor:

Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Prawa Kanonicznego. ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Prawa Kanonicznego i Nauk Prawnych. ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Prawa Kanonicznego i Świeckiego. ; Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Redakcja Wydawnictw.

Description:

Artykuł z : Kościół i Prawo. T. 8 = 21, nr 1 (2019), s. 61-83.

Place of publishing:

Lublin ; pl

Digitisation sponsor:

"Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Publisher:

Redakcja Wydawnictw KUL

Date issued:

2019

Format:

application/pdf

Extent:

24 cm

Identifier:

ISSN: 0208-7928 ; oai:dlibra.kul.pl:49587

Call number:

V-34655 ; V-34656

Language:

pol

Is version of:

Oryginał drukowany.

Access rights:

Dostępne tylko w sieci KUL

License:

Copyright © - Ustawa z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych z późn. zm.

Rights holder:

Redakcja Wydawnictw KUL (lata 1981-1998) ; Towarzystwo Naukowe KUL (lata 2012- ) ; -

Digitisation:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (lata 1981-1998) ; Oddział Reprografii i Digitalizacji Zbiorów BU KUL

Location of original object:

10024 - Magazyn - Biblioteka Główna KUL ; 10000 - Biblioteka Główna KUL

VTLS_035:

cc95204767

This page uses 'cookies'. More information