Object

Title: [August II, król Polski, nadaje na wieczne czasy Władysławowi Łada Łazowskiemu, jego żonie i potomkom, za zasługi wojskowe, wolny wyrąb w lasach królewskich Nisko, przylegających do jego dziedzicznych dóbr Racławice w województwie sandomierskim i zaleca obecnej tenatariuszce lasów Genowefie Potockiej, aby nie utrudniała wyrębu].

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information