Object

Title: [Wojciech Anzelm Szweykowski, rektor Uniwersytetu Warszawskiego, oraz Jan Wincenty Bandtkie, dziekan Wydziału Prawa, nadają hrabiemu Julianowi Stadnickiemu stopień magistra]

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information