Object

Title: Schematismus Provinciae S[ancti] Hiacinthi Ordinis Patrum et Fratrum Praedicatorum in Regnis Galiciae et Lodomeriae Existentium

Alternative title:

Schematismus Patrum et Fratrum S[acri] Ordinis Praedicatorum Provinciae S[ancti] Hyacinthi in Regnis Galiciae et Lodomeriae 1865 ; Schematismus Patrum et Fratrum nec non Monialium S[acri] Ordinis Praedicatorum Provinciae S[ancti] Hyacinthiin Regnis Galiciae et Lodomeriae et Magno Ducatu Cracoviensi 1874 ; Schematismus Patrum et Fratrum Sacri Ordinis Praedicatorum Provinciae S[ancti] Hyacinthi in Regno Galiciae 1882 (za 1883) ; Schematismus Patrum, Fratrum Sororumque Sacri Ordinis FFR Praedicatorum Almae Provinciae S[ancti] Hyacinthi in Regno Galiciae et Lodomeriae 1891 (za 1892) ; Catalogus Fratrum ac Sororum Sacri Ordinis Praedicatorum Almae Provinciae S[ancti] Hyacinthi in Galicia et Lodomeria Magnoque Ducatu Cracoviensi 1893-

Contributor:

Ordo Fratrum Praedicatorum. Prowincja Galicyjska

Description:

Rocz. ; Częste zmiany formatu ; W 1857 miejsce wyd. i wyd.: Leopolis : typis M. F. Poremba ; W 1882 miejsce wyd. i wyd.: Leopolis : typis A. Wajdowicz (Ant. Poremba) ; W 1891 miejsce wyd. i wyd.: Leopolis : typis Felicis Bednarski (Ant. Poremba) ; Od 1893 miejsce wyd. i wyd.: Leopolis : sumpt. S. Ord. FFR. Praed., typis Felicis Bednarski (Ant. Poremba) ; Pierwszy znany rocz.: 1854 na podst. Estr. XIX ; Ostatni znany rocz.: 1918

Place of publishing:

Leopolis

Digitisation sponsor:

„Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Publisher:

[s.n.]

Format:

application/octet-stream

Extent:

17 cm

Call number:

V-6856

Bibliographic citation:

Estr. XIX, wyd. 1, t. 4, s. 190 ; Bibliografia katolickich czasopism religijnych w Polsce 1918-1944 / oprac. i red. Zygmunt Zieliński. - Lublin 1981, poz. 52 ; Katalog rubrycel i schematyzmów zakonów męskich i żeńskich [...] / Edyta Chomentowska [w:] Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne [...]. T. 100. - Lublin, 2013, s. 105

Language:

lat

Is version of:

Oryginał drukowany

Replaces:

Elenchus Conventuum Secundum Antiquitatis Ordinem cum Specifica Nominatione Religiosorum ac Monialium in Ijsdem Degentium Provinciae Polonae S[ancti] Hiacinthi CPRP. Sacri Ordinis Praedicatorum 1850

Is replaced by:

Catalogus Fratrum ac Sororum Sacri Ordinis Praedicatorum Almae Provinciae S[ancti] Hyacinthi in Polonia 1920-1937

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Domena publiczna (Public domain)

Rights holder:

-

Digitisation:

Oddział Reprografii i Digitalizacji Zbiorów BU KUL

Location of original object:

10000 - Biblioteka Uniwersytecka KUL

VTLS_035:

xx003203671

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information