Object

Title: Schematismus Universi Saecularis et Regularis Cleri Archi Diaeceseos Metropol. Leopol. Rit. Lat.

Alternative title:

Catalogus Universi Venerabilis Cleri Saecularis et Regularis Archi Dioeceseos Leopolitanae pro Anno Domini ... 1833 ; Catalogus Universi Venerabilis Cleri Saecularis et Regularis Archidioeceseos Leopolitanae R. L. pro Anno Domini ... ; Catalogus Universi Venerabilis Cleri Saecularis et Regularis Archidioeceseos Leopolitanae R. L. Sede Archiepiscopali Vacante pro Anno Domini ... 1848 ; Catalogus Universi Venerabilis Cleri Saecularis et Regularis Archidioeceseos Leopolitanae Ritus Latini pro Anno Domini ... ; Catalogus Cleri Saecularis et Regularis Archidioeceseos Leopolitanae Ritus Latini pro Anno Domini ... ; Catalogus Cleri Saecularis et Regularis Archidioecesis Leopolitanae Rit. Lat. pro Anno Domini ... ; Catalogus Cleri Saecularis et Regularis Archidioecesis Leopoliensis Rit. Lat. pro Anno Domini ... ; Schematismus Archidioecesis Leopoliensis Ritus Latini ; Elenchus Cleri Saecularis ac Regularis Archidioecesis Leopoliensis Ritus Latini pro Anno Domini ...

Contributor:

Ecclesia Catholica. Archidiecezja Lwowska

Description:

Rocz. ; Częste zmiany formatu ; M. wyd. na podst. tekstu ; Od 1841 m. wyd. na dok.: Leopolis ; Pierwszy znany rocz.: 1814 ; Ostatni znany rocz.: 1938 ; Współwyd. z tyt.: Szematyzm Szkół Ludowych Zostających pod Nadzorem Lwowskiego Konsystorza Metropolitalnego Obrządku Łacińskiego na Rok ...

Place of publishing:

[Leopolis]

Digitisation sponsor:

„Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Publisher:

[s.n.]

Format:

application/octet-stream

Extent:

18 cm

Call number:

V-1364

Bibliographic citation:

Estr. XIX, t. 3, s. 34 ; Bibliografia katolickich czasopism religijnych w Polsce 1918-1944 / oprac. i red. Zygmunt Zieliński. - Lublin 1981, poz. 153

Language:

lat

Is version of:

Oryginał drukowany

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Domena publiczna (Public domain)

Rights holder:

-

Digitisation:

Oddział Reprografii i Digitalizacji Zbiorów BU KUL

Location of original object:

10000 - Biblioteka Uniwersytecka KUL

VTLS_035:

xx001067960

Object collections:

Last modified:

Apr 23, 2021

All available object's versions:

https://dlibra.kul.pl/publication/13730

Show description in RDF format:

RDF

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information