Object

Title: Ordo Divini Officii Recitandi Sacrique Celebrandi ad Usum Venerabilis Cleri Saecularis Dioecesis Cracoviensis pro Anno Domini ...

Alternative title:

Ordo Divini Officii Persolvendi Sacrique Celebrandi pro Clero Saecularis Dioecesis Cracoviensis pro Anno Domini ... ; Ordi Divini Officii Recitandi Missaeque Celebrandae Juxta Ritum Breviarii et Missalis S. Romanae Ecclesiae ad Usum Archidioeceseos Cracoviensis pro Anno Domini ... ; Ordo Celebrandi Officium Divinum et Missam Iuxta Calendarium Romanum Generale ad usum Archidioeceseos Cracoviensis pro Anno Domini ... 1971

Contributor:

Ecclesia Catholica. Diecezja Krakowska ; Ecclesia Catholica. Archidiecezja Krakowska

Description:

Rocz. ; 1882-1971

Place of publishing:

Cracovia ; (Cracovia)

Digitisation sponsor:

„Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Publisher:

[s.n] ; (Typographia Ephemeridum "Czas")

Date issued:

1882-1971

Format:

application/octet-stream

Extent:

19-21 cm

Call number:

V-1286

Language:

lat

Is version of:

Oryginał drukowany

Replaces:

Directorium Persolvendi Rite Officii Divini Auctoritate et Mandato Illustrissimi Excellentissimi ac Reverendissimi Domini ad Usum Universi Cleri Saecularis Dioeceseos Cracoviensis pro Anno ... 1832-1881

Is replaced by:

Kalendarz Liturgiczny Archidiecezji Krakowskiej na Rok ... 1972-

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Domena publiczna (Public domain)

Rights holder:

-

Digitisation:

Oddział Reprografii i Digitalizacji Zbiorów BU KUL

Location of original object:

10000 - Biblioteka Uniwersytecka KUL

VTLS_035:

xx001206163

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information