Object

Title: Elenchus Venerabilis Cleri tam Saecularis quam Regularis Dioeceseos Cracoviensis pro Anno Domini ...

Alternative title:

Elenchus Venerabilis Cleri Dioeceseos Cracoviensis pro Anno Domini ... 1922 ; Elenchus Venerabilis Cleri Archidioeceseos Cracoviensis pro Anno Domini ... 1925 ; Elenchus Venerabilis Cleri tam Saecularis quam Regularis Dioeceseos Cracoviensis S. Sedi Apostolicae Immediate Subiectae pro Anno Domini ... 1910 ; Elenchus Venerabilis Cleri tam Saecularis quam Regularis Nec Nom Monialium Dioeceseos Cracoviensis S. Sedi Apostolicae Immediate Subiectae pro Anno Domini ... 1919

Contributor:

Ecclesia Catholica. Diecezja Krakowska

Description:

Rocz. ; 1881-1939 ; 1946-1949 ; Od 1918 tyt.: Elenchus Venerabilis Cleri tam Saecularis quam Regularis Nec Nom Monialium Dioeceseos Cracoviensis : pro anno domini...

Place of publishing:

Cracovia

Digitisation sponsor:

„Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Publisher:

Ex Typographia Ephemeridum "Czas"

Date issued:

1881-1939, 1946-1949

Format:

application/octet-stream

Extent:

19 cm

Call number:

V-1286A

Bibliographic citation:

Bibliografia katolickich czasopism religijnych w Polsce 1918-1944 / oprac. Zygmunt Zieliński., poz. 163

Language:

lat

Is version of:

Oryginał drukowany

Replaces:

Elenchus Venerabilis Cleri tam Saecularis quam Regularis Partis Dioecesis Cracoviensis Imperio Caesareo-Austriaco in Civilibus Subjectae et Scholarum in Eadem Existentium Anno Salutis ... 1863-1880

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Domena publiczna (Public domain)

Rights holder:

-

Digitisation:

Oddział Reprografii i Digitalizacji Zbiorów BU KUL

Location of original object:

10000 - Biblioteka Uniwersytecka KUL

VTLS_035:

xx001538958

Object collections:

Last modified:

Jul 12, 2017

All available object's versions:

https://dlibra.kul.pl/publication/14837

Show description in RDF format:

RDF

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information