Object

Title: Sprawozdanie z Czynności Męskiego Towarzystwa św. Wincentego à Paulo we Lwowie za Rok ...

Alternative title:

Sprawozdanie Rady Centralnej Lwowskiej i Rady Miejscowej Lwowskiej z Czynności Towarzystwa św. Wincentego à Paulo w Archidiecezji Lwowskiej za Rok ... 1935 ; Sprawozdanie Rady Centralnej Lwowskiej z Czynności Towarzystwa św. Wincentego à Paulo w Archidiecezji Lwowskiej za Rok ... 1928 ; Sprawozdanie z Czynności Męskiego Towarzystwa św. Wincentego à Paulo w Archidiecezji Lwowskiej za Rok ... 1924

Contributor:

Towarzystwo św. Wincentego à Paulo (Lwów)

Description:

Sprawozdanie (Towarzystwo św. Wincentego à Paulo ; Lwów) ; Rocz. ; Opis na podstawie nr z r. 1906-10, 1915-16 oraz: Bibliografia Katolickich Czasopism Religijnych w Polsce ; Daty wyd. ustalone na podst. Bibliografia Katolickich Czasopism Religijnych w Polsce. Część egzemplarzy nie została odnaleziona. Nie wiadomo czy istniały sprawozdania za lata sprzed 1905 r.

Place of publishing:

Lwów ; (Lwów)

Digitisation sponsor:

„Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Publisher:

nakładem Towarzystwa św. Wincentego à Paulo we Lwowie ; (czcionkami Drukarni "Polonia")

Date issued:

[1906-1938]

Format:

application/octet-stream

Extent:

23 cm

Call number:

V-7101

Bibliographic citation:

Bibliografia Katolickich Czasopism Religijnych w Polsce / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; oprac. i red. Zygmunt Zieliński. - Lublin, 1981, poz. 798

Language:

pol

Is version of:

Oryginał drukowany

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Domena publiczna (Public domain)

Rights holder:

-

Digitisation:

Oddział Reprografii i Digitalizacji Zbiorów BU KUL

Location of original object:

10000 - Biblioteka Uniwersytecka KUL

VTLS_035:

xx003186487

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information