Obiekt

Tytuł: Przegląd Artystyczny : dwutygodnik dla spraw teatru, muzyki, kinematografii, sztuk plastycznych, literatury i życia społecznego / Red. Feliks Jordan-Lubierzyński.

Tytuł odmienny:

Revue Artistique Polonaise

Współtwórca:

Jordan-Lubierzyński, Feliks (1883-1965).

Zakres przestrzenny:

Polska

Opis:

Niereg. ; 1925, nr 5 (20 wrześ.)-1929, nr 5/6 (10 paźdż.) ; 1935, nr 1 (czerw.)-1939, nr 3/4 (czerw.). ; Opis na podstawie R. 5, nr 1/2 (1 lutego 1929) oraz Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy. ; Od 1929, nr 5/6 podtyt.: czasopismo miesięczne ilustrowane dla spraw tetatru, muzyki, kinematografu, sztuk plastycznych, literatury i życia społecznego. ; Od 1935: czasopismo miesięczne ilustrowane dla spraw teatru, muzyki, sztuk plastycznych, literatury, radia i filmu. ; Podtyt. okl.: dwutygodnik ilustrowany, od 1929, nr 5/6 podtyt. okł.: czasopismo miesięczne ilustrowane. ; Od 1935 format 31 cm. ; M. wyd. Warszawa, Wilno, Łódź, Kraków.

Miejsce wydania:

Warszawa [etc]

Sponsor digitalizacji:

„Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Wydawca:

Feliks Jordan-Lubierzyński

Data wydania:

1925-1929, 1935-1939.

Format:

application/octet-stream

Rozmiar:

24 cm

Sygnatura:

V-1056

Cytata bibliograficzna:

Bibliografia Czasopism Warszawskich 1579-1981 T. 3 / Oprac. Konrad Zawadzki. - Warszawa 2001, poz. 7030.

Prawa dostępu:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

Licencja :

Domena publiczna (Public domain)

Właściciel praw:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Digitalizacja:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II ; Oddział Zbiorów Cyfrowych

Lokalizacja oryginału:

10000 - Biblioteka Główna KUL ; 10024 - Magazyn - Biblioteka Główna KUL

Nazwa wydania Data

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji